Mất bằng tốt nghiệp cấp 2 phMất Bằng Tốt Nghiệp Cấp 2 Phải Làm Sao? – Bằng Cấp 365ải làm sao?

Mất bằng cấp 2 phải làm sao?

Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không? Bạn đang thắc mắc thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông khi bị mất? Trên thực tế, khi mất bản gốc bằng tốt nghiệp chỉ được cấp lại bản sao. Trong bài viết này, Bằng Cấp 365 gửi đến các bạn câu trả lời của câu hỏi “Mất bằng tốt nghiệp cấp 2 phải làm sao?” theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

Bạn đang xem : Mất bằng tốt nghiệp cấp 2 phải làm sao?

Mất bằng tốt nghiệp cấp 2,3 có được cấp lại không?

Theo quy định tại khoản 2 điều 2 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

Trong đó điều 18 Quy chế này quy định: Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Do đó, trong trường hợp làm mất bằng tốt nghiệp cấp 2,3 thì không được cấp lại. Thay vào đó các bạn có thể làm đơn lên cơ quan cấp phát xin cấp bản sao chứng chỉ, văn bằng học đó. Ngoài ra bạn cũng thể tham khảo dịch vụ Làm bằng cấp 2 của chúng tôi

Điều 28 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định: Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mất bằng tốt nghiệp THPT có được cấp lại bản gốc không?

Như đã nêu tại mục 1 bài này, mất bằng tốt nghiệp THPT không được cấp lại bản gốc mà chỉ có thể được cấp lại bản sao.

Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp

Trường hợp 1:

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì các bạn được cấp lại bằng gốc theo thủ tục sau:
 • Người có yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ.
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp có phức tạp
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp có phức tạp

Trường hợp 2:

Làm mất bằng tốt nghiệp và xin cấp lại bản sao của văn bằng chứng chỉ gốc thì các bạn nộp hồ sơ xin cấp bản sao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, trong đó cung cấp các thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 30 của Quy chế này thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
 • Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại điểm a, b, c khoản này kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Theo quy định tại Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL, lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp được quy định như sau:
 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc: 7500đ/1 bản sao.
 • Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: 3000đ/1 bản sao (do sử dụng mẫu phôi cũ).

Tốt nghiệp đại học có cần bằng cấp 3?

Điều 27 Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT quy định các điều kiện để sinh viên được xét tốt nghiệp như sau:

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
 • Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo: với khối lượng không dưới 180 tín chỉ đối với khóa đại học 6 năm; 150 tín chỉ đối với khóa đại học 5 năm; 120 tín chỉ đối với khóa đại học 4 năm; 90 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 3 năm; 60 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 2 năm. Hiệu trưởng quy định cụ thể khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng chương trình được triển khai đào tạo trong phạm vi trường mình.
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
 • Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định.
 • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục – thể thao.
=> Nếu hiệu trưởng trường yêu cầu thì bạn vẫn phải nộp bằng cấp 3.

Làm lại bằng tốt nghiệp cấp 2,3 mất bao lâu?

Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp làm mất bằng tốt nghiệp và xin cấp lại bản sao của văn bằng chứng chỉ gốc thì thời gian cấp lại bản sao được quy định như sau:
 • Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc phải cấp bản sao cho người có yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
 • Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm b khoản này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Mất bằng cấp 2 xin cấp lại ở đâu?

Rất nhiều bạn học sinh khi bị mất bằng cấp 2 nhưng không biết đến trường học hay đến phòng giáo dục hay sở giáo dục để xin cấp lại.
Về thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Điều 15 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp.
Tuy nhiên, trong trường hợp bị mất bản gốc bằng cấp 2 thì chỉ được xin bản sao, bản sao được căn cứ theo sổ gốc cấp văn bằng, cấp phát và quản lý đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tại Điều 19 Thông tư Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, sổ gốc do phòng giáo dục và đào tạo lập ra và giao văn bằng cho nhà trường.
Vậy, khi mất bằng cấp 2 bạn sẽ phải đến phòng giáo dục và đào tạo quản lý trường cấp 2 bạn theo học nhé. Hoặc có thể làm bằng cấp 2 giá rẻ của chúng tôi.
Mất bằng tốt nghiệp cấp 2 xin lại ở đâu?
Mất bằng tốt nghiệp cấp 2 xin lại ở đâu?

Đơn cớ mất bằng tốt nghiệp cấp 2

Khi bạn bị mất bằng tốt nghiệp cấp 2 và muốn làm đơn thông báo gửi tới trường học, phòng giáo dục và đào tạo thì có thể tham khảo mẫu đơn sau:
………………………………
Quận (huyện): ………………..
Phường (xã) : …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi: …………………

Tôi tên: ……………………………………………………

Sinh ngày….. tháng ….. năm …….Nơi sinh ………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………

CCCD/CMND số:…………… Cấp ngày: …………….. Tại: ……………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………….

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ………. tháng………..năm……….

Tôi có mất: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Tại: ……………………………………………………………………..

Lý do: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………., ngày ……. tháng ……. năm …….

Người viết đơn Người chứng thứ nhất
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Người chứng thứ hai

Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS ở đâu

Theo như những phân tích ở mục 7 trong bài, bạn đến phòng giáo dục và đào tạo quản lý trường THCS để xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS vì phòng giáo dục và đào tạo giữ sổ gốc khi cấp bằng lần đầu cho bạn.
Trên đây Bằng Cấp 365 đã cung cấp quy định pháp luật về Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, 3 có làm lại được không? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục.
Làm bản sao bằng tốt nghiệp cấp 2 ở đâu?
Làm bản sao bằng tốt nghiệp cấp 2 ở đâu?

Thông tin làm bằng cấp 2

Nếu như bạn không muốn mất thời gian xin cấp lại bằng thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi để làm bằng cấp 2 nhanh chóng, phôi thật 100% đảm bảo không khác gì bằng thật.
Thông tin liên hệ như sau:

Bằng Cấp 365

Địa chỉ: 198 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0961030707  –  0961030707

Website: https://bangcap365.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *